Публічна інформація Головківської сільської ради

Розпорядження №4 "Про забезпечення доступу до публічної інформації " від 19.02.2013

Адміністративні послуги, що надаються Головківською сільською радою та її виконавчим комітетом

Форма запиту інформації

ГОЛОВКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

РІШЕННЯ

 

11 вересня  2018 року                                                                               № 35-3/VIІ  

 

Про внесення змін до рішення сесії

 №18-3 /VII від 25.01.2017 року

 «Про внесення змін до рішення сесії

 від 26 січня  2016 року  №5-3/VIІ

  «Про місцеві податки і збори на

території Головківської сільської ради»

Відповідно до Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VІ із внесеними до нього змінами від 10.07.2018 року №2497-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо стимулювання утворення та діяльності сімейних фермерських господарств, Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VІ із внесеними до нього змінами, п.3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 07.12.2017 року № 2245-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році», керуючись статями 26, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська  рада

ВИРІШИЛА:

1.Внести до рішення сесії №18-3 /VII від 25.01.2017 року «Про внесення змін до рішення сесії  від 26 січня  2016 року  №5-3/VIІ  «Про місцеві податки і збори на території Головківської сільської ради»такі зміни:

1.1  Додаток 2 «Положення про порядок справляння плати за землю», пункт 5 « Ставка земельного податку за земельні ділянки, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження) на території Головківської сільської ради» викласти в такій редакції:

для юридичних осіб:

- нормативну грошову оцінку яких проведено у розмірі  1% від їх нормативної грошової оцінки;

- для сільськогосподарських угідь у розмірі 1 %  від нормативно грошової оцінки;

- для земель лісогосподарського призначення  у розмірі 0,3  % від їх нормативної грошової оцінки;

Встановити ставку податку у розмірі  5 % від  нормативно грошової оцінки за земельні ділянки, які перебувають у постійному користуванні суб'єктів господарювання (крім державної та комунальної форми власності). 

для фізичних осіб:

- податок за земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства справляється у розмірі 0,5 відсоток від нормативної грошової оцінки

- податок за земельні ділянки, зайняті житловим фондом (присадибні ділянки), справляється у розмірі  0,2% відсоток від нормативної грошової оцінки

- податок за земельні ділянки, що мають цільове призначення для ведення садівництва  у розмірі 0,5  відсотка від їх нормативної грошової оцінки

- для сільськогосподарських угідь, що мають  цільове призначенням для ведення товарного сільськогосподарського  виробництва (паї) – 1% від їх нормативної грошової оцінки;

- для земель лісогосподарського призначення  у розмірі 0,3  % від їх нормативної грошової оцінки.

1.2  Додаток 2 «Положення про порядок справляння плати за землю», пункт 6 «Ставки земельного податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено » викласти в такій редакції:

Ставка податку за земельні ділянки, розташовані за межами населених пунктів, встановлюється у розмірі 3 відсотки від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі  по області. , а для сільськогосподарських угідь – 1  відсотка  від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по області.

Для земель лісогосподарського призначення  у розмірі 0,3  % від їх нормативної грошової оцінки площі ріллі по області.

2.Секретарю сільської ради Титаренко Л.В. забезпечити оприлюднення даного рішення шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Головківської сільської ради.

         3.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію сільської ради з питань планування бюджету  та фінансування.

Секретар сільської ради                                                                                               Л.В.Титаренко

 

 

 

ГОЛОВКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

 

РІШЕННЯ

 

11 вересня  2018 року                                                                               № 35-4/VIІ  

 

Про внесення змін до рішення сесії

 №31-1 /VII від 27.06.2018 року

«ІІро встановлення ставок місцевий податків і зборів на території Головківської сільської ради на 2019 рік»

Відповідно до Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VІ із внесеними до нього змінами від 10.07.2018 року №2497-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо стимулювання утворення та діяльності сімейних фермерських господарств, Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VІ із внесеними до нього змінами, п.3 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 07.12.2017 року № 2245-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2018 році», керуючись статями 26, 59, 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська  рада

ВИРІШИЛА:

1.Внести до рішення рішення сесії  №31-1 /VII від 27.06.2018 року «ІІро встановлення ставок місцевий податків і зборів на території Головківської сільської ради на 2019 рік» такі зміни:

  1. Додаток 2 «Ставки земельного податку на 2019 рік» п. 09, 09.1, 09.2, 09.3 викласти в такій редакції:

 

Вид цільового призначення земель 3

Ставки податку4
(% нормативної грошової оцінки)

За земельні ділянки,які перебувають у власності та користуванні, нормативну грошову оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження)

За земельні ділянки які перебувають у власності та користуванні, за межами населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено

 

Код3

 

Назва3

для юридич-них осіб

для фізичних осіб

для юридич-них осіб

для фізичних осіб

1

2

3

4

5

6

09

Землі лісогосподарського призначення

х

х

Х

х

09.01

Для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг  

0,3

0,3

0,3

0,3

09.02

Для іншого лісогосподарського призначення  

0,3

0,3

0,3

0,3

09.03

Для цілей підрозділів 09.01 - 09.02 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду 

0,3

0,3

0,3

0,3

 

  1. Секретарю сільської ради забезпечити оприлюднення даного рішення шляхом розміщення на офіційному веб-сайті Головківської сільської ради.

 

  1. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  комісію сільської ради з питань планування бюджету  та фінансування.

 

 

 

Секретар сільської ради                                                                                               Л.В.Титаренко

 

ГОЛОВКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

20936 Черкаська область Чигиринський район с. Головківка

тел. 9-02-46

__________________________________________________

 

РІШЕННЯ

 

07 грудня  2017 року                                                                                                        № 26-3/VIІ     

 

Про затвердження Плану роботи

сільської ради з підготовки проектів

регуляторних актів на 2018 рік

 

Відповідно до ст. 7, ст. 32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11 вересня 2003 року,керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні, сільська рада

                                                   В И Р І Ш И Л А:

 

1. Затвердити План роботи сільської ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік :

Вид документу

Назва проекту
регуляторного  акту

 

Мета  прийняття

Строки  підготовки

Найменування  розробників
 проектів

 

 

 

 

 

 

 

1

Рішення Головківської сільської ради

Про місцеві податки та збори

 

Збільшення  надходжень до бюджету сільської  ради

По мірі необхідності

Головківська

сільська  рада

2

Рішення Головківської сільської ради

Про  встановлення фіксованих ставок єдиного податку  для фізичних  осіб-підприємців на 2018 рік

 

Збільшення  надходжень до бюджету сільської  ради

По мірі необхідності

Головківська

сільська  рада

3

Рішення Головківської сільської ради

Про впорядкування  торгівлі і споживання спиртних напоїв та тютюнових виробів на території  сільської ради

 

Впорядкування діяльності закладів торгівлі

По мірі необхідності

Головківська

сільська  рада

 

2. Виконавчому комітету Головківської сільської ради (секретар виконкому Титаренко Л.В. ) забезпечити оприлюднення даного рішення  на офіційному сайті сільської ради  в 10-денний  термін  з дня його прийняття.

            3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань депутатської діяльності і етики, дотримання законодавства

                              Сільський голова                                                  Г.Д. Дарієнко.

Логін: *

Пароль: *